Plná moc k zastupování

Plnou moc pro zastupování udělujete (jste zmocnitel) jiné osobě pro případ, kdy požadujete, aby za ‍vás daná osoba dořešila přepis či ‍ukončení smlouvy. Stejně tak může jiná osoba udělit plnou moc vám (jste zmocněnec).

Formulář je ‍možné stáhnou zde, přičemž není nutné, aby byl dokument úředně ověřen. Plnou moc je ‍také možné napsat volnou formou.