Jak to funguje

Chcete převést smlouvu na ‍odběr plynu či ‍elektřiny na ‍jinou osobu, například z ‍důvodu stěhování, úmrtí nebo prodeje nemovitosti?
Pak se ‍jedná o ‍přepis.
U ‍nás celý proces můžete vyřídit online z ‍pohodlí domova.

Jak to funguje
ZOBRAZIT PRŮVODCE PŘEPISEM
Procesní mapa

Naše řešení vás pohodlně provede přepisem za ‍pár minut, ale než začnete vyplňovat, měli byste znát

 

Přepis energií je ‍třeba provést v ‍okamžiku, kdy se ‍v ‍jednom odběrném místě střídají dva různí zákazníci, např. ‍při stěhování nebo úmrtí.
Pokud dochází pouze ke ‍změně příjmení, nejedná se ‍o ‍přepis, ale o ‍změnu smluvního údaje, kterou lze provést v ‍portálu innosvět.

Původní zákazník

 • Adresa trvalého bydliště (kontaktní adresa, pokud je ‍jiná)
 • Adresa odběrného místa
 • Číselný identifikátor odběrného místa (EAN/EIC) a ‍výrobní číslo měřidla
 • Stav plynoměru/elektroměru ‍- ‍nejlépe vzájemně odsouhlasený s ‍novým zákazníkem

Nový zákazník

 • Adresa trvalého bydliště
 • Adresa odběrného místa
 • Číselný identifikátor odběrného místa (EAN/EIC) a ‍výrobní číslo měřidla
 • Stav plynoměru/elektroměru ‍– ‍nejlépe vzájemně odsouhlasený s ‍původním zákazníkem
 • Charakter spotřeby ‍- ‍např.: ‍vaření, topení, ohřev vody
 • U ‍přepisu elektřiny jistič a ‍distribuční sazbu
 • Způsob úhrady ‍- ‍číslo SIPO nebo číslo bankovního účtu

V ‍případě stěhování původního a ‍nového zákazníka

 • dokument prokazující vlastnické právo k ‍nemovitosti (např. ‍kupní nebo nájemní smlouva)

V ‍případě úmrtí původního zákazníka

 • kopii úmrtního listu původního zákazníka (je-li k ‍dispozici)
 • dokument prokazující vlastnické právo k ‍nemovitosti (např. ‍vyjádření o ‍dědickém řízení, výpis z ‍katastru nemovitostí, kupní smlouvu)
 • čestné prohlášení (vygeneruje se ‍automaticky z ‍této aplikace), na ‍základě kterého provedeme ukončení smlouvy s ‍původním zákazníkem a ‍vypořádání zůstatku

V ‍případě nedostižnosti původního zákazníka

Například z ‍důvodu neznámého místa pobytu či ‍kontaktu:

 • dokument prokazující vlastnické právo k ‍nemovitosti (např. ‍kupní nebo nájemní smlouva)
 • čestné prohlášení (vygeneruje se ‍automaticky z ‍této aplikace), na ‍základě kterého provedeme ukončení smlouvy s ‍původním zákazníkem a ‍vypořádání zůstatku

Novostavby 

Pokud se ‍stěhujete do ‍novostavby, původním zákazníkem je ‍často developer, nebo jiný smluvní partner, zajišťující prodej.

Tip pro vás

Jako nový zákazník máte možnost uzavřít smlouvu na ‍výhodné produkty Start nebo Benefit+. Více informací k ‍produktu Start pro elektřinu, Benefit+ pro plyn.

V ‍případě zájmu o ‍přepis smlouvy s ‍jiným produktem prosím kontaktujte zákaznickou linku 800 ‍36 ‍36 ‍36, nebo nás navštivte v ‍kterémkoliv z ‍našich zákaznických center.