Kdy a jak řešit přepis energií po úmrtí?

V ‍případě úmrtí původního zákazníka je ‍třeba zajistit přepis smluv na ‍energie na ‍zákazníka nového.

V ‍případě úmrtí původního zákazníka je ‍třeba zajistit přepis smluv na ‍dodávku energií na ‍zákazníka nového. Velmi často se ‍jedná o ‍člena rodiny, který sdílel domácnost se ‍zemřelým nebo o ‍jiného blízkého příbuzného. Změna zákazníka je ‍v ‍tomto případě nutná pro správný průběh dodávky, vyúčtování a ‍souvisejících úkonů.  Aby pro vás byl tento krok co ‍nejjednodušší, připravili jsme stručný návod, jak si ‍s ‍energiemi v ‍této situaci poradit.

 

Přepis po ‍úmrtí mezi manželi

Pokud se ‍jedná o ‍přepis mezi manželi po ‍úmrtí a ‍zároveň pozůstalý přebírá disponibilní právo k ‍nemovitosti po ‍zemřelém, zavolejte zdarma zákaznickou linku 800 ‍36 ‍36 ‍36, nebo nás navštivte osobně v ‍nejbližší  pobočce. Domluvíme se ‍s ‍vámi, poradíme a ‍s ‍přepisem pomůžeme. Budete potřebovat jen občanský průkaz, kopii úmrtního listu a ‍aktuální stav elektroměru a ‍plynoměru.

Protože se ‍jedná o ‍specifickou situaci, nelze provést přepis online.

 

Přepisy po ‍úmrtí v ‍jiných situacích

V ‍ostatních případech lze využít aplikaci prepisenergii.cz. Pokud máte všechny potřebné dokumenty, můžete se ‍pustit do ‍přihlášení energií.

 

K ‍přepisu budete potřebovat následující informace a ‍dokumenty:

- Kopii úmrtního listu původního zákazníka (je-li k ‍dispozici).

- Dokument prokazující vlastnické právo k ‍nemovitosti (např. vyjádření o ‍dědickém řízení).

- Čestné prohlášení (vygeneruje se ‍automaticky z ‍této aplikace), na ‍základě kterého provedeme ukončení smlouvy s ‍původním zákazníkem a ‍vypořádání zůstatku.

 

Přepis energií lze provést těmito způsoby:

  • online prostřednictvím aplikace prepisenergii.cz 
  • telefonicky na ‍bezplatné zákaznické lince innogy 800 ‍36 ‍36 ‍36
  • návštěvou  pobočky, kde se ‍můžete předem objednat a ‍přes objednávkový formulář vložit scany potřebných dokumentů. My ‍vše předem zkontrolujeme a ‍připravíme.

Kdy a jak řešit přepis energií po úmrtí text