Přepis po úmrtí můžete vyřešit, jakmile máte k dispozici úmrtní list a dokument prokazující vlastnické právo k dané nemovitosti (stačí nám doložit např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouvu apod.), není nutné čekat na dědické řízení.

Přepis na jinou osobu nebo ukončení dodávky je opravdu nezbytné. Není možné odebírat energie na jméno zemřelého.

Přeplatek či nedoplatek za energie je pak řešen až v rámci dědického řízení. U některých notářů je nezbytné mít pro uzavření dědického řízení přepis elektřiny či plynu včas vyřešen. 

Čím dříve tedy začnete situaci řešit, tím dříve bude dědické řízení ukončeno.

Přepis energií je možné vyřídit snadno z pohodlí domova na webu prepisenergii.cz, v kterékoliv pobočce innogy (na pobočku se předem objednejte a přes objednávací formulář vložte scany dokumentů) nebo prostřednictvím naší bezplatné zákaznické linky 800 36 36 36.