Přepis je charakteristický tím, že je smlouva pro odběr energií na konkrétním odběrném místě s původním zákazníkem ukončována a ve stejný okamžik je uzavírána nová smlouva s novým zákazníkem. Smlouva pro odběr energií je totiž vždy svázaná se jménem a datem narození zákazníka a s adresou, určující místo odběru.