Nejdříve se ‍obraťte na ‍příslušný katastrální úřad, který váš návrh posuzoval, buď telefonicky, nebo osobně (při komunikaci vám pomůže přidělené jednací číslo). Nechte si ‍vysvětlit, v ‍čem je ‍problém a ‍jak se ‍s ‍ním vypořádat. Pokud vám něco není jasné, ptejte ‍se.

Pokud jsou v ‍návrhu odstranitelné chyby, pak máte možnost odstranit je ‍v ‍rámci probíhajícího řízení.

Pokud jde o ‍chyby neodstranitelné, pak vám úřad nabídne zastavení řízení.

Nejlepší je požádat o zpětvzetí návrhu.

Pozor:

Zpětvzetí návrhu na ‍vklad bývá zpravidla nejrychlejší cestou, jak ukončit správní řízení, zahájené chybným návrhem na ‍vklad (stačí, aby byla chyba ve ‍smlouvě nebo ve ‍formuláři „Návrh na ‍vklad práva do ‍katastru nemovitostí“). Zpětvzetí stačí podepsat obyčejně (není nutné podpisy opatřovat ověřovací doložkou), je ‍však nutné jej opatřit podpisy všech účastníků.

Za ‍podání žádosti o ‍zpětvzetí neplatíte žádný poplatek.

Nový návrh na ‍vklad je ‍možné podat současně se ‍zpětvzetím návrhu původního. Nové řízení bude zahájeno ihned poté, co ‍marně uplyne lhůta k ‍odvolání proti usnesení o ‍ukončení původního řízení, které katastrální úřad vydá právě na ‍základě vámi podaného zpětvzetí návrhu na ‍vklad.

Když se ‍nevzdáte možnosti na ‍odvolání podaného zpětvzetí, lhůty se ‍prodlužují.

Úřad následně zpracuje zpětvzetí návrhu, řízení zastaví a ‍všem účastníkům pošle dopis s ‍potvrzením. Informuje v ‍něm také o ‍dalších krocích. Zároveň se ‍čeká, až ‍dopis převezmou všichni účastníci, nebo uplyne lhůta 10 ‍dní. Pokud se ‍účastníci nevzdali možnosti odvolání, začíná až ‍v ‍tomto okamžiku běžet další 15denní lhůta na ‍odvolání. Až ‍po ‍jejím skončení úřad pošle zpět vkladové listiny a ‍vy ‍můžete znovu podat návrh na ‍vklad. Poplatek za ‍něj činí 2 ‍000 ‍Kč.

Co ‍se ‍stane, když nepožádáte o ‍zpětvzetí?

Pokud nepožádáte o ‍zpětvzetí návrhu, dojde k ‍jeho zamítnutí. V ‍praxi to ‍znamená, že ‍se ‍celý proces výrazně zpomalí. Úřad totiž zamítnutí předá ke ‍krajskému soudu (to ‍kdybyste chtěli zamítnutí napadnout) a ‍rozeběhne se ‍30denní lhůta pro případnou žalobu. Tu ‍nelze nijak zkrátit a ‍vy ‍musíte čekat a ‍čekat a ‍čekat…

Proto je ‍tou nejlepší cestou okamžitě zažádat o ‍zpětvzetí návrhu, zároveň se ‍vzdát lhůty na ‍odvolání a ‍pak návrh na ‍vklad do ‍katastru nemovitostí podat znovu. Tentokrát snad už ‍úspěšněji. 

Mimochodem, jako nový majitel také musíte vyřešit přepis energií, třeba online na ‍prepisenergii.cz.

 

Zamítnutí návrhu na vklad na katastru nemovitostí