Nejdříve se obraťte na příslušný katastrální úřad, který váš návrh posuzoval, buď telefonicky, nebo osobně (při komunikaci vám pomůže přidělené jednací číslo). Nechte si vysvětlit, v čem je problém a jak se s ním vypořádat. Pokud vám něco není jasné, ptejte se!

Pokud jsou v návrhu odstranitelné chyby, pak máte možnost odstranit je v rámci stejného řízení. Pokud jde o chyby neodstranitelné, pak vám úřad nabídne zastavení řízení.

Nejlepší je požádat o zpětvzetí návrhu

Pozor: Aby došlo k zastavení řízení, musí všichni účastníci vzít původně podaný návrh na vklad zpět. Žádost o zpětvzetí návrhu může být psaná volnou formou, ale vždycky by měla obsahovat jednací číslo návrhu a den jeho podání. Z žádosti by mělo také vyplývat, že se na ní dohodli všichni zúčastnění a že požadují vrácení vkladových listin do rukou konkrétního účastníka řízení.

Pokud chcete celý proces maximálně urychlit, přidejte k žádosti o zpětvzetí prohlášení, že se všichni účastníci vzdávají možnosti odvolání. Následně musí všichni účastníci tuto žádost podepsat (podpis nemusí být ověřený) a vy ji můžete poslat (nebo osobně doručit) na podatelnu katastrálního úřadu. Za podání žádosti o zpětvzetí neplatíte žádný poplatek.

Když se nevzdáte možnosti na odvolání podaného zpětvzetí, lhůty se prodlužují

Úřad následně zpracuje zpětvzetí návrhu, řízení zastaví a všem účastníkům pošle dopis s potvrzením. Informuje v něm také o dalších krocích. Zároveň se čeká, až dopis převezmou všichni účastníci, nebo uplyne lhůta 10 dní. Pokud se účastníci nevzdali možnosti odvolání, začíná až v tomto okamžiku běžet další 15denní lhůta na odvolání. Až po jejím skončení úřad pošle zpět vkladové listiny a vy můžete znovu podat návrh na vklad. Poplatek za něj je 1 000 Kč.

Co se stane, když nepožádáte o zpětvzetí?

Pokud nepožádáte o zpětvzetí návrhu, dojde k jeho zamítnutí. V praxi to znamená, že se celý proces výrazně zpomalí. Úřad totiž zamítnutí předá ke krajskému soudu – to kdybyste chtěli zamítnutí napadnout – a rozeběhne se 30denní lhůta pro případnou žalobu. Tu nelze nijak zkrátit a vy musíte čekat a čekat a čekat…

Proto je tou nejlepší cestou okamžitě zažádat o zpětvzetí návrhu, zároveň se vzdát lhůty na odvolání a pak návrh na vklad do katastru nemovitostí podat znovu. Tentokrát snad už úspěšněji. 

Mimochodem, jako nový majitel také musíte vyřešit přepis energií, třeba online na prepisenergii.cz.
A vězte, že přepis energií není jen pouhá změna jména na smlouvě.

 

Zamítnutí návrhu na vklad na katastru nemovitostí