Přepis energií snadno vyřídíte i v našich pobočkách

Řešíte situaci, kdy se ‍v ‍jednom odběrném místě střídají dva různí zákazníci, např. ‍při stěhování nebo úmrtí? Pak je ‍třeba provést přepis energií.

  Najít nejbližší na pobočku 

 

Nejjednodušší způsob, jak vyřídit přepis osobně, je ‍dorazit společně (původní i ‍nový zákazník). Pokud to ‍není možné, požádejte původního zákazníka o ‍plnou moc a ‍přepis udělejte za ‍něj. V ‍případech, kdy původní zákazník není k ‍zastižení, můžeme přepis vyřešit na ‍základě čestného prohlášení nového zákazníka. 

Původní zákazník bude potřebovat:

 • adresu trvalého bydliště
 • korespondenční adresu (pokud se ‍liší od ‍trvalého bydliště)
 • adresu odběrného místa
 • číselný kód odběrného místa (EIC / EAN)
 • výrobní číslo a ‍stav plynoměru/elektroměru (nejlépe vzájemně odsouhlasený s ‍novým zákazníkem)
 • občanský průkaz

Nový zákazník bude potřebovat:

 • adresu trvalého bydliště
 • korespondenční adresu (pokud se ‍liší od ‍trvalého bydliště)
 • adresu odběrného místa
 • kopii dokumentu prokazujícího vlastnické právo k ‍nemovitosti (např. ‍kupní nebo nájemní smlouvy)
 • číselný kód odběrného místa (EIC / EAN)
 • výrobní číslo a ‍stav plynoměru/elektroměru (nejlépe vzájemně odsouhlasený s ‍původním zákazníkem)
 • charakter spotřeby, např.: ‍vaření, topení, ohřev vody
 • u ‍přepisu elektřiny hodnotu hlavního jističe a ‍distribuční sazbu
 • číslo bankovního účtu nebo číslo SIPO pro úhradu záloh a ‍vyúčtování
 • občanský průkaz

Pro přepis v ‍případě úmrtí původního zákazníka potřebujete:

 • kopii úmrtního listu původního zákazníka (je-li k ‍dispozici)
 • kopii dokumentu, prokazujícího vlastnické právo k ‍nemovitosti (např. vyjádření o ‍dědickém řízení, výpis z ‍katastru nemovitostí, kupní nebo nájemní smlouvu)

Jak přepis nejlépe vyřídit bez čekání?

 • Zde si ‍jednoduše vyberte pobočku, kterou máte nejblíž, a ‍přejděte do ‍detailu pobočky.
 • Klikněte na ‍tlačítko „objednat schůzku v ‍pobočce“.
 • Vyplňte své kontaktní údaje (zároveň můžete připojit scany dokumentů).
 • Vyberte si ‍datum a ‍čas vaší návštěvy.

Díky tomu budete přednostně obslouženi naším specialistou.

 

Objednat se na pobočku