Pro začátek je důležité vědět, že distribuční sazby dělíme na takzvané jednotarifní a dvoutarifní. A pokud hovoříme o dvoutarifní sazbě, pak vězte, že právě u ní dochází ke střídání nízkého a vysokého tarifu, tedy ke střídání nočního a denního proudu.

Jakou distribuční sazbu elektřiny můžete čerpat, závisí na tom, jaké spotřebiče a pro jaký účel využíváte.

 

Jednotarifní distribuční sazby

U těchto distribučních sazeb platí celých 24 hodin jeden tarif. Využívají je domácnosti nebo podnikatelské provozy, ve kterých se nepoužívají tepelné spotřebiče, jako jsou třeba bojlery, přímotopy nebo tepelná čerpadla.

Konkrétně jde o tyto tarify:

 

Dvoutarifní distribuční sazby

U dvoutarifních sazeb dochází ke střídání nízkého a vysokého tarifu, tedy nočního a denního proudu. Kdy spíná noční proud ve vaší oblasti, zjistíte pomocí kódu HDO (Hromadného dálkového ovládání), který je uvedený na elektroměru. Každá distribuční oblast má jiné časy spínání HDO.

Abyste mohli čerpat některou z dvoutarifních sazeb, musíte splňovat konkrétní podmínky:

 

Dvoutarifní sazby pro domácnost

Pokud máte dvoutarifní sazbu, můžete v době nočního proudu využívat veškeré spotřebiče a využít třeba jejich odložených startů.

Výjimkou je sazba D27d: Ta je určená výhradně na dobíjení elektromobilu.

Distribuční sazby elektřiny