Distribuční sazby elektřiny: Udělejte si v nich pořádek. Pomůže vám náš přehled

D01d, D25d, C46d. Ne, tohle není žádná tajemná šifra, ale označení pro některé z distribučních sazeb elektřiny. Abyste se v této změti písmen a čísel orientovali, připravili jsme přehled distribučních sazeb (neboli tarifů elektřiny) i podmínek, které musíte splňovat, abyste mohli některé z nich využívat.

Pro začátek je důležité vědět, že distribuční sazby dělíme na takzvané jednotarifní a dvoutarifní. A pokud hovoříme o dvoutarifní sazbě, pak vězte, že právě u ní dochází ke střídání nízkého a vysokého tarifu, tedy ke střídání nočního a denního proudu.

Jakou distribuční sazbu elektřiny můžete čerpat, závisí na tom, jaké spotřebiče a pro jaký účel využíváte.

Jednotarifní distribuční sazby

U těchto distribučních sazeb platí celých 24 hodin jeden tarif. Využívají je domácnosti nebo podnikatelské provozy, ve kterých se nepoužívají tepelné spotřebiče, jako jsou třeba bojlery, přímotopy nebo tepelná čerpadla.

Konkrétně jde o tyto tarify:

  • Pro domácnost – D01d, D02d
  • Pro podnikání– C01d, C02d, C03d

Dvoutarifní distribuční sazby

U dvoutarifních sazeb dochází ke střídání nízkého a vysokého tarifu, tedy nočního a denního proudu. Kdy spíná noční proud ve vaší oblasti, zjistíte pomocí kódu HDO (Hromadného dálkového ovládání), který je uvedený na elektroměru. Každá distribuční oblast má jiné časy spínání HDO.

Abyste mohli čerpat některou z dvoutarifních sazeb, musíte splňovat konkrétní podmínky:

Dvoutarifní sazby pro domácnost
  • D25d. Podmínkou pro její čerpání je mít bojler pro ohřev vody. Nízký tarif běží denně po dobu 8 hodin
  • D27d. Mohou čerpat vlastníci elektromobilů. Nízký tarif běží po dobu 8 hodin. Pozor, tento tarif můžete využívat opravdu jen pro nabíjení elektromobilů.
  • D57d. Tuto distribuční sazbu můžete čerpat, pokud používáte přímotop, elektrokotel nebo tepelné čerpadlo. Nízký tarif běží 20 hodin denně.

Pokud máte dvoutarifní sazbu, můžete v době nočního proudu využívat veškeré spotřebiče a využít třeba jejich odložených startů.

Výjimkou je sazba D27d: Ta je určená výhradně na dobíjení elektromobilu.

Distribuční sazby elektřiny text