Již tuto obavu můžete hodit za hlavu. innogy přichází s bezplatnou službou pro pronajímatele nemovitostí. Budeme Vás informovat ve chvíli, kdy zjistíme, že na daném odběrném místě nedochází k úhradám zálohových plateb.

Co k tomu potřebujete?

Jedná se o službu, se kterou musí souhlasit všechny strany – tzn. pronajímatel, nájemník a innogy. Při uzavírání smlouvy, případně i v průběhu běhu smlouvy je možné sepsat tzv. Dohodu o sjednání služby Informování o stavu pohledávek po splatnosti, která musí být podepsaná všemi stranami.

Podepsáním dohody si zajistíte, že budete vědět, zda váš nájemník hradí své závazky včas a může to také ovlivnit Vaši spolupráci do budoucna s nájemníkem.

Pokud o službu máte zájem, stačí poslat podepsanou dohodu s ‍vaším nájemcem, ve ‍které vyplníte váš e-mail nebo mobilní číslo. 

Dokument můžete zaslat:

A jak to po podpisu funguje?

Ve chvíli, kdy zaevidujeme pohledávku na účtu nájemníka po splatnosti, obdržíte SMS nebo e-mail s informací, že na daném odběrném místě je pohledávka.

V případě, že hrozí demontáž, dozvíte se také v dané SMS nebo v e-mailu.
Ve chvíli, kdy dojde k ukončení smlouvy služba automaticky zaniká.

Informace o pohledávkách nájemce po splatnosti