Tuto obavu již můžete hodit za ‍hlavu, innogy nabízí bezplatnou službu pro pronajímatele nemovitostí. Budeme vás informovat ve ‍chvíli, kdy zjistíme, že ‍na ‍daném odběrném místě nedochází k ‍řádným úhradám zálohových plateb.

Co ‍k ‍tomu potřebujete?

Jedná se ‍o ‍službu, se ‍kterou musí souhlasit všechny strany, tzn. ‍pronajímatel, nájemník a ‍innogy. Při uzavírání smlouvy, případně i ‍v ‍průběhu trvání smlouvy je ‍možné sepsat tzv. ‍Dohodu o ‍sjednání služby Informování o ‍stavu pohledávek po ‍splatnosti, která musí být podepsaná všemi stranami.

Podepsáním dohody si ‍zajistíte, že ‍budete vědět, zda váš nájemník hradí své závazky včas a ‍může to ‍také ovlivnit vaši spolupráci do ‍budoucna s ‍nájemníkem.

Pokud o ‍službu máte zájem, stačí poslat podepsanou dohodu s ‍vaším nájemcem, ve ‍které vyplníte váš e-mail nebo mobilní číslo. 

Dokument můžete zaslat:

A ‍jak to ‍po ‍podpisu funguje?

Informační SMS nebo e-mail obdržíte vždy ve ‍chvíli, kdy zaevidujeme pohledávku na ‍účtu nájemníka. Stejným způsobem vás budeme informovat o ‍tom, že ‍na ‍odběrném místě hrozí demontáž.

Ve chvíli, kdy dojde k ‍ukončení smlouvy z ‍jakéhokoli důvodu (demontáž, změna dodavatele, přepis) služba automaticky zaniká.

Informace o pohledávkách nájemce po splatnosti