Je ovlivněna skladbou spotřebičů v odběrném místě. Naleznete ji na poslední faktuře. Pokud fakturu nemáte k dispozici, údaj je uveden také na jističi v rozvodné skříni.hodnota jističe