Je ‍ovlivněna skladbou spotřebičů v ‍odběrném místě a ‍určuje maximální možné zatížení instalovanými elektrospotřebiči.

Hodnotu naleznete na ‍poslední faktuře. Pokud fakturu nemáte k ‍dispozici, údaj je ‍uveden na ‍hlavním jističi v ‍rozvodné skříni.

Nejčastěji používané hodnoty hlavních jističů: