Co je EAN?

EAN kód (European Article Number) slouží k ‍identifikaci odběrného místa pro elektřinu.

Každému odběrnému místu je ‍přidělené jedinečné 18místné číslo, pomocí kterého lze odvodit, ke ‍které distribuční soustavě jste připojeni.

EAN kód lze najít na ‍smlouvě nebo na každé faktuře dodavatele energií.