EIC kód (Energy Identification Code – česky Energetický Identifikační Kód) slouží k identifikaci odběrného místa pro zemní plyn (OM) a nalezneme jej snadno na faktuře v místě, kde je uvedena adresa.
Každému OM je přidělené jedinečné 16místné číslo, na jehož základě lze odvodit, ke které distribuční soustavě jste připojeni.
EIC kód je nepřenositelný, po zániku původního OM se nesmí použít pro označení jiného OM. Za zánik OM se však nepovažuje změna majitele (přepis na nového majitele), kdy EIC kód zůstává v platnosti. 

EIC kód

Související pojmy