Aplikace je určena pro zákazníky, kteří se chtějí přihlásit nebo odhlásit na již existujícím odběrném místě, např. z důvodů změny vlastníka nemovitosti nebo nového nájemníka. Aplikaci mohou využít stávající zákazníci společnosti innogy, ale i zákazníci kteří mají smlouvu vedenou u jiného dodavatele energií.