Pro koho je aplikace prepisenergii.cz určena?

Je ‍pro zákazníky, kteří se ‍chtějí přihlásit nebo odhlásit na ‍již existujícím odběrném místě, např. ‍z ‍důvodů změny vlastníka nemovitosti nebo nového nájemníka či ‍v ‍případě úmrtí. Aplikaci prepisenergii.cz mohou využít stávající zákazníci společnosti innogy a ‍také zákazníci, kteří mají smlouvu vedenou u ‍jiného dodavatele energií.

Jste nový majitel/nájemník nemovitosti?

Začněte přihlášením odběrného místa elektřiny nebo zemního plynu. Původní majitel/nájemník by ‍si ‍měl své smlouvy ukončit prostřednictvím odhlášky. Jakmile vyplníte svou část, můžete odkaz pro odhlášku zaslat na ‍e-mail původnímu majiteli/nájemci.

Pokud nejste s ‍původním majitelem/nájemníkem v ‍kontaktu, je ‍možné provést přepis pouze prostřednictvím přihlášení na základě ‍čestného prohlášení. Tento postup je ‍však možný pouze v ‍případě přepisu v ‍rámci společnosti innogy (tzn. ‍původní majitel/nájemník nemovitosti má ‍smlouvu u ‍innogy).

Jste původní majitel/nájemník nemovitosti? 

Začněte odhlášením odběrného místa elektřiny nebo zemního plynu. Nový majitel/nájemník by ‍si ‍měl své smlouvy uzavřít prostřednictvím přihlášky. Jakmile vyplníte svou část, můžete odkaz pro přihlášku zaslat na ‍e-mail novému majiteli/nájemci.

Chcete si ‍ověřit informace přímo pro vaši situaci? Využijte našeho průvodce přepisem energií.