Řešíte situaci po úmrtí a potřebujete na sebe přepsat energie?

V ‍případě úmrtí původního zákazníka je ‍třeba zajistit přepis smluv na ‍energie na ‍zákazníka nového. Změna zákazníka je ‍v ‍tomto případě nutná pro správný průběh dodávky, vyúčtování a ‍souvisejících úkonů. Aby pro vás byl tento krok co ‍nejjednodušší, připravili jsme stručný návod, jak si ‍s ‍energiemi v ‍této situaci poradit.

Přepis po ‍úmrtí mezi manželi

Pokud se ‍jedná o ‍přepis mezi manželi po ‍úmrtí a ‍zároveň jste měli společné jmění manželů, zavolejte zdarma zákaznickou linku 800 ‍36 ‍36 ‍36, nebo nás navštivte osobně v ‍nejbližší pobočce. Poradíme vám a ‍s ‍přepisem pomůžeme. Budete potřebovat občanský průkaz, kopii úmrtního listu, aktuální stav plynoměru nebo elektroměru a ‍doklad k ‍nemovitosti.

Protože se ‍jedná o ‍specifickou situaci, nelze provést přepis online.

Přepisy po ‍úmrtí v ‍jiných situacích

V ‍ostatních případech lze vyplnit přihlášku v ‍aplikaci  prepisenergii.cz. Není zapotřebí vyplňovat odhlášku. Pokud tedy máte všechny potřebné dokumenty, můžete se ‍pustit do ‍přihlášení energií.

K ‍přepisu budete potřebovat následující informace a ‍dokumenty:

  • Kopii úmrtního listu původního zákazníka (je-li k ‍dispozici).
  • Dokument prokazující vlastnické právo k ‍nemovitosti (např. vyjádření o ‍dědickém řízení).
  • Čestné prohlášení (vygeneruje se ‍automaticky z ‍této aplikace), na ‍základě kterého provedeme ukončení smlouvy s ‍původním zákazníkem.

Přihláška k odběrnému místu

Nejjednodušší a ‍nejrychlejší způsob je ‍vyplnit přihlášku online. Pokud zvolíte dokončení online, všechny dokumenty podepíšete na ‍vašem počítači, tabletu či ‍telefonu prstem nebo myší. Nemusíte nic tisknout.

Případně si ‍můžete zvolit zaslání dokumentů k ‍podpisu na ‍e-mail či ‍poštou. 

Přihlásit energie

Co se bude dít dále?

Jakmile bude přepis proveden, obdržíte uvítací dopis a ‍rozpis záloh. Přeplatek či ‍nedoplatek původního zákazníka bude vypořádán dle výsledku dědického řízení.