U nově uzavíraných nebo ukončovaných smluv může innogy vyžadovat dokumenty osvědčující vztah zákazníka k nemovitosti. U smluvních dokumentů (např. kupní smlouva, nájemní smlouva) je nezbytné, aby innogy mohla zkontrolovat identifikaci smluvních stran, počátek a případně konec smluvního vztahu, adresu dotčené nemovitosti, datum podpisu a podpisy smluvních stran.
Tato kontrola je účelem zpracování těchto osobních údajů. Titulem zpracování osobních údajů pro tento účel je uzavření/plnění smlouvy a oprávněný zájem správce. U všech požadovaných dokladů lze vhodným způsobem znečitelnit nepotřebné osobní údaje a důvěrné informace jako např. hodnotu za lomítkem u rodného čísla, kontaktní nebo finanční údaje, zdravotní a rodinné poměry.

Nový zákazník tak v praxi dokládá svůj vlastnický vztah k nemovitosti, nejčastěji formou kupní či nájemní smlouvy a původní zákazník obvykle dodatečný dokument nepřipojuje.

Pokud původní zákazník zemřel, je zdravotně nezpůsobilý, nebo se odstěhoval a je nutné řešit přepis bez jeho součinnosti, je zapotřebí, aby nový zákazník doložit tyto doklady: