Jaké dokumenty je nutné doložit k provedení přepisu?

U ‍nově uzavíraných nebo ukončovaných smluv může innogy vyžadovat dokumenty osvědčující vztah zákazníka k nemovitosti.

U ‍smluvních dokumentů (např. ‍kupní smlouva, nájemní smlouva) je ‍nezbytné, aby innogy mohlo zkontrolovat identifikaci smluvních stran, počátek a ‍případně konec smluvního vztahu, adresu dotčené nemovitosti, datum podpisu a ‍podpisy smluvních stran.

Tato kontrola je ‍prováděna za ‍účelem zpracování osobních údajů. Titulem zpracování osobních údajů pro tento účel je ‍uzavření/plnění smlouvy a ‍oprávněný zájem správce. U ‍všech požadovaných dokladů lze vhodným způsobem znečitelnit nepotřebné osobní údaje a ‍důvěrné informace jako např. ‍hodnotu za ‍lomítkem u ‍rodného čísla, kontaktní nebo finanční údaje, zdravotní a ‍rodinné poměry.

Nový zákazník tak v ‍praxi dokládá svůj vlastnický vztah k ‍nemovitosti, nejčastěji formou kupní či ‍nájemní smlouvy a ‍původní zákazník obvykle dodatečný dokument nepřipojuje.

Pokud původní zákazník zemřel, je ‍zdravotně nezpůsobilý, nebo se ‍odstěhoval a ‍je ‍nutné řešit přepis bez jeho součinnosti, je ‍zapotřebí, aby nový zákazník doložil tyto doklady:

Úmrtí:

- Kopie Úmrtního listu nebo Rozhodnutí o ‍dědickém řízení (je-li k ‍dispozici)

- Čestné prohlášení

Odstěhoval se ‍neznámo kam:

- Dokument prokazující vlastnické právo k ‍nemovitosti, např. ‍kopie kupní nebo nájemní smlouvy

- Čestné prohlášení

Je ‍zdravotně nezpůsobilý:

- Potvrzení o ‍zdravotní nezpůsobilosti, např. ‍potvrzení o ‍umístění v ‍LDN, rozhodnutí o ‍opatrovnictví (je-li k ‍dispozici)

- Čestné prohlášení

Chcete si ‍ověřit informace přímo pro vaši situaci? Využijte našeho průvodce přepisem energií.