Co budete potřebovat?
Zobrazit
  1. EAN
  2. Číslo a stav měřidla, distribuční sazbu a jistič
  3. Číslo bankovního účtu
  4. Podepsanou kupní, nájemní nebo podnájemní smlouvu
Skrýt
Co budete potřebovat?
Zobrazit
  1. EIC
  2. Číslo a stav měřidla
  3. Číslo bankovního účtu
  4. Podepsanou kupní, nájemní nebo podnájemní smlouvu
Skrýt