Provozovatel distribuční soustavy neboli distributor je subjekt, který zajišťuje přenos plynu či elektřiny směrem k vám, konečnému zákazníkovi.

Mezi tradiční distributory plynu řadíme společnosti GasNet, s.r.o. (pro celé území ČR mimo Prahu a jižní Čechy), EG.D, a.s. (pro území jižních Čech) a Pražská plynárenská distribuce, a.s. (pro území Prahy).

Pro elektřinu potom ČEZ Distribuce, a.s. (pro celé území ČR mimo Prahu, jižní Čechy a jižní Moravu), EG.D, a.s. (pro území jižních Čech a jižní Moravy) a PREdistribuce, a.s. (pro území Prahy).

Běžně je možné setkat se i s lokálními distributory. Ti provozují sítě v rámci menších územních celků, a to zpravidla se specifickými podmínkami pro připojení.

Mapa distribuční soustavy v ČR