Obchodník zajišťuje nákup plynu nebo elektřiny a následný prodej koncovým zákazníkům na základě smlouvy o sdružených službách. Po uzavření této smlouvy zajistí obchodník přenos energií u distributora do odběrného místa zákazníka.

dodavatelé energií