Obchodník zajišťuje nákup plynu nebo elektřiny a ‍následný prodej koncovým zákazníkům na základě smlouvy o ‍sdružených službách. Po ‍uzavření této smlouvy zajistí obchodník přenos energií u ‍distributora do ‍odběrného místa zákazníka.

Obchodníka si ‍můžete vybrat dle svých preferencí.

Provozovatel distribuční soustavy neboli distributor je ‍subjekt, který zajišťuje přenos plynu či ‍elektřiny směrem k ‍vám, konečnému zákazníkovi. Na ‍rozdíl od ‍obchodníka si ‍distributora nemůžete vybrat, je ‍dán lokalitou odběrného místa.

Mezi distributory plynu řadíme společnosti:

Mezi distributory elektřiny řadíme společnosti:

Je ‍možné setkat se ‍i ‍s ‍lokálními distributory. Ti ‍provozují sítě v ‍rámci menších územních celků, a ‍to ‍zpravidla se ‍specifickými podmínkami pro připojení.