1. Odběratel
  2. Plynoměr
  3. Spotřeba
  4. Platba
  5. Komunikace
  6. Dokončení
Firemní údaje
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy

Uveďte statutární orgán firmy - např. člena představenstva, jednatele, prokuristu, majitele atp., nikoliv osobu, která jen přepis administrativně zajišťuje.

 

Zasílací adresa (sem Vám budeme zasílat veškerou korespondenci)

Zadat adresu ručně

Důvod přepisu

Informace pro zákazníky – maloodběratele/podnikatele s ‍roční spotřebou nad ‍63 ‍MWh/rok (plyn).
Aktuální situace na trhu (dramaticky rostoucí velkoobchodní cena a ‍problémy významných konkurenčních dodavatelů energií s ‍dodávkou zákazníkům za ‍nasmlouvané ceny) způsobila enormní zájem podnikatelů s ‍vyššími spotřebami energií o ‍produkty určené pro prodej zákazníkům domácnost/maloodběratel (podnikatel). S ‍účinností od ‍27. ‍9. ‍2021 proto omezuje innogy Energie, ‍s.r.o., nabídku k ‍uzavření smlouvy/dodatku na ‍dodávku plynu nebo elektřiny přesahující výše uvedené limity roční spotřeby komodity (platí pro součet roční spotřeby všech odběrných míst zákazníka) u ‍všech produktových řad určených pro prodej kategorii zákazníků domácnost/maloodběratel (podnikatel). Až ‍do ‍odvolání nebudou smlouvy/dodatky s ‍těmito parametry uzavírány/akceptovány. V ‍případě, že dojde k ‍distančnímu uzavření smlouvy, vyhrazuje si innogy Energie, ‍s.r.o., právo od ‍takové smlouvy odstoupit, o ‍čemž bude zákazník informován ve ‍lhůtě 15 ‍dnů od ‍doručení takové smlouvy. V ‍případě poptávky energií nad ‍určený limit kontaktujte innogy, rádi připravíme individuální nabídku.