1. Kontaktní údaje
  2. Elektroměr
  3. Platební podmínky
  4. Dokončení
Firemní údaje
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy

Uveďte statutární orgán firmy - např. člena představenstva, jednatele, prokuristu, majitele atp., nikoliv osobu, která jen přepis administrativně zajišťuje.

 

Zasílací adresa (sem Vám zašleme ukončovací fakturu)

Zadat adresu ručně

Důvod přepisu