Promo akce „ZDRAVI“ poskytuje zákazníkům společnosti innogy Energie, s.r.o. poukaz na nákup zboží z nabídky společnosti Dr.Max.


Každý zákazník obdrží jeden poukaz v hodnotě 200 Kč za uzavřenou a realizovanou smlouvu o sdružených službách dodávky plynu nebo elektřiny (dále jen „smlouva o dodávce plynu/elektřiny"). Uzavřenou a realizovanou smlouvou o dodávce plynu/elektřiny se pro účely Promo akce „ZDRAVI“ rozumí platná a účinná smlouva. V případě uzavření a realizace smlouvy o dodávce plynu a elektřiny pro jedno odběrné místo je možné získat dva poukazy o celkové hodnotě 400 Kč. Jedním odběrným místem se pro účely Promo akce „ZDRAVI“ rozumí stejná adresa místa, do kterého jsou plyn a elektřina dodávány.

Podmínky Promo akce „ZDRAVI“
V případě, že má zákazník zájem získat poukaz/poukazy, je zapotřebí v průběhu přihlášení plynu a/nebo elektřiny na adrese
www.prepisenergii.cz, konkrétně v kroku Platební údaje, vložit do pole Promo kód „ZDRAVI“.

Vystavení poukazu/poukazů ze strany innogy Energie, s.r.o. se uskuteční 21 kalendářních dní po termínu zahájení dodávky elektřiny a/nebo plynu zákazníka ve sjednaném odběrném místě. Poukaz/poukazy jsou následně zaslány poštou na zasílací adresu zákazníka.
V případě, že nebude dodávka plynu a/nebo elektřiny ve sjednaném odběrném místě zahájena, zákazník ztrácí na poskytnutí poukazu/poukazů nárok.

Trvání Promo akce platí do vyčerpání zásob poukazů. Platnost promo kódů lze kdykoliv ověřit bezproblémovou akceptací online formulářem Přihlášení plynu / Přihlášení elektřiny na www.prepisenergii.cz, konkrétně v kroku Platební údaje v poli Promo kód.

Společnost innogy Energie, s.r.o. si vyhrazuje právo na ukončení, přerušení nebo zrušení akce. Zároveň si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu podmínek akce.

V případě dotazů a reklamací může zákazník kdykoliv kontaktovat společnost innogy Energie, s.r.o. na e-mailu info@innogy.cz nebo na zákaznické lince 800 11 33 55.
 
Tyto podmínky Promo akce jsou platné a účinné od 1. 3. 2021 do vyčerpání zásob poukazů.