Ať ‍již kupujete nemovitost, nebo se ‍stěhujete do ‍pronájmu, je ‍důležité vyřešit dodavatele energií v ‍místě vašeho nového bydliště. Aby pro vás byl tento krok co ‍nejjednodušší, připravili jsme stručný návod, jak si ‍s ‍energiemi v ‍této situaci poradit.

Než začnete se ‍samotným přepisem

K ‍úspěšnému dokončení přepisu při stěhování je ‍ideální součinnost vaše a ‍původního odběratele (pokud se ‍stěhujete do ‍novostavby, jako původní odběratel figuruje nejspíše developer, nebo jiný smluvní partner, zařizující prodej).

V ‍případě, že ‍v ‍novostavbě ještě není zřízena přípojka, nejedná se ‍o ‍přepis, ale o ‍zřízení nového odběrného místa.

K ‍přepisu budete potřebovat následující informace a ‍dokumenty:

Přihláška k ‍odběrnému místu

Nejjednodušší a ‍nejrychlejší způsob je ‍vyplnit a ‍podepsat dokumenty online. To ‍znamená úplně bez papírů. Všechny smlouvy a ‍dokumenty si ‍stáhnete v ‍digitální podobě a ‍digitálně je ‍i ‍podepíšete. Prostě jen místo propisky použijete myš (nebo prst, když žádost vyřizujete na mobilu).

Pokud vám vyhovuje jiný způsob, můžete si ‍samozřejmě smlouvy vytisknout, podepsat ručně a ‍pak naskenovat nebo poslat poštou.

Přihlásit elektřinu

Odhláška na ‍odběrném místě

Na ‍novém odběrném místě musíte odhlásit původního odběratele. Ten vám buď poskytne podklady pro odhlášení s ‍plnou mocí pro zastupování nebo se ‍odhlásí sám. Záleží na ‍vaší vzájemné domluvě.

Z ‍místa, kde jste doposud energie odebírali vy, se ‍také nezapomeňte odhlásit.

Odhlásit elektřinu

Co se bude dít dále?

Nový zákazník:

Původní zákazník:

Tip:

Vyzkoušejte našeho průvodce přepisem.