Jste nový majitel/nájemník nemovitosti?

Začněte Přihláškou elektřiny nebo zemního plynu. Původní majitel/nájemník by si měl své smlouvy ukončit prostřednictvím Odhlášky. Jakmile vyplníte svou přihlášku, můžete odkaz pro odhlášku zaslat na e-mail původnímu majiteli/nájemci. Pokud nejste s původním majitelem/nájemníkem v kontaktu, je možné provést přepis pouze prostřednictvím Přihlášky a čestného prohlášení, které Vám přihláška nabídne. Tento postup je však možný pouze v případě přepisu v rámci společnosti innogy (tzn. původní majitel/nájemník nemovitosti má smlouvu u innogy). Pokud má původní majitel/nájemník nemovitosti smlouvu na energie u jiného obchodníka, vyplníte pouze Přihlášku elektřiny/zemního plynu. Ukončit smlouvu u jiného obchodníka musí původní majitel/nájemník sám, nebo Vám k tomu musí dát plnou moc, kterou následně vložíte do přihlášky.

 

Jste původní majitel/nájemník nemovitosti?

Začněte Odhláškou elektřiny nebo zemního plynu. Nový majitel/nájemník by si měl své smlouvy uzavřít prostřednictvím Přihlášky. Jakmile vyplníte svou odhlášku, můžete odkaz pro Přihlášku zaslat na e-mail novému majiteli/nájemci.